Komende activiteiten

Geen evenementen
Waardzaam Fairtrade
donderdag, 11 juli 2019 13:52

Sportaccommodatieplan Krimpenerwaard vastgesteld

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft haar sportaccommodatieplan vastgesteld. Dit plan leidt in de gemeente Krimpenerwaard tot een evenwichtig sportbeleid zo vindt de gemeente.

“Binnen onze gefuseerde gemeente golden voor verenigingen verschillende afspraken over eigendoms-, beheer-, en exploitatiesituaties van de sportaccommodaties”, zegt wethouder Lavinja Sleeuwenhoek “Dit leidde tot dilemma’s bij het uitvoeren van accommodatiebeleid en de behandeling daarvan. Met de vaststelling van het sportaccommodatieplan kunnen we, samen met verenigingen, sport voor alle inwoners beschikbaar en bereikbaar houden’.

Tarieven voor de binnensport blijven gelijk

Een van de voorstellen uit het sportaccommodatieplan was een stapsgewijze verhoging van de tarieven op de zaalhuur voor de gemeentelijke sporthallen. Tijdens de, door de gemeente georganiseerde, hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. De gemeenteraad heeft daarop besloten van deze verhoging af te zien.

Privatisering tennisverenigingen

De 10 tennisverenigingen binnen de Krimpenerwaardse gemeentegrenzen hebben de handen, gedurende het proces rondom het sportaccommodatieplan, ineen geslagen. Ze gaan privatiseren en samenwerken aan een toekomstbestendige tennissport. Afgesproken is dat twee gemeentelijke accommodaties zullen worden overgedragen aan de verenigingen. Een mooi en positief resultaat!

Participatief proces

Ook het vervolgproces zal in samenspraak met verenigingen zijn. Zo worden na de zomer de eerste gesprekken met voetbalverenigingen gepland om met elkaar de uitgangspunten nader uit te werken. Daarnaast staan ook actiepunten zoals het behandelen van nieuwe initiatieven, beheermodellen op de agenda.

Alle stukken met betrekking tot het sportaccommodatieplan zijn te lezen via:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Krimpenerwaard/73f26e6c-1804-4996-b750-308dd6d09a08