Komende activiteiten

Klunzentoernooi Voleco
04 jan 2020
12:30 - 18:00


Kunstklas met Atelier Lokaal
27 jan 2020
09:00 - 12:00


Valentijnsontbijtactie
15 feb 2020
08:00 - 17:00


Waardzaam Fairtrade
zaterdag, 07 december 2019 09:44

Wielerbaan Weydehoeck: donatie van Rabobank

Met de toekenning van een bedrag van 25.000 euro uit het Regiofonds Krimpenerwaard van Rabobank Hollandse IJssel lijkt de aanleg van een permanente wielerbaan op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk weer een stukje dichterbij.

Wielerclub De Waardrenner, groot voorvechter van een permanente wielerbaan op Weydehoeck, deed een aantal maanden geleden een aanvraag bij het Regiofonds. De leden ervan besloten op 2 december jongstleden de aanvraag goed te keuren. “We zijn daar enorm blij mee”, reageert het bestuur van De Waardrenner. “De toegezegde bijdrage is voor onze vereniging een enorm hart onder de riem en geeft ons nog meer redenen om de aanleg van de wielerbaan met vertrouwen tegemoet te zien.”

Wielerclub De Waardrenner ijvert samen met SVN (Servicepunt Verenigingen Nederlek) al een aantal jaren voor de aanleg van een permanente wielerbaan in Lekkerkerk. De wens hangt samen met de groei van het aantal jeugdleden van de wielerclub én wens om de jeugd een goede wieleropleiding te kunnen geven in een veilige ambiance. Mede dankzij Rabobank Hollandsche IJssel is de invulling van die droom weer een stukje dichterbij gekomen.

Gepubliceerd in Actueel
zaterdag, 30 november 2019 11:24

Verwarmen via ionisatie: SVN overweegt pilot

Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek onderzoekt de mogelijkheid om haar sportparken ‘gasvrij’ te maken. De toepassing van ionisatietechniek zou een mogelijk alternatief kunnen zijn. SVN overweegt een pilot op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk.

Om zich goed te laten infomeren bezocht een delegatie van SVN samen met Thomas van der Kuij van Luiten Verwarming onlangs een presentatie van een duurzaamheidsbureau in Nibbixwoud. “Daarin werd ons niet alleen uitgelegd maar ook getoond hoe ionisatietechniek werkt”, vertelt SVN-duurzaamheidscoördinator Kees de Gruijter. “Er zitten een paar grote voordelen aan ionisatie ten opzichte van gas. De belangrijkste is dat er via ionisatie geen enkele uitstoot plaatsvindt en dat het systeem kan worden aangesloten op een bestaande cv-installatie. Daardoor kunnen die systemen, zowel met radiatoren als in vloerverwarming-variant behouden blijven. Je hoeft dus niet allerlei toeren uit te halen om ionisatie te implementeren. En ook niet onbelangrijk: het wérkt”

Dat SVN een pilot in het clubhuis op sportpark Weydehoeck overweegt, is mede gebaseerd op het feit dat ze door de toepassing van zonnepanelen jaarlijks stroom ‘overhoudt’ op het complex. Afscheid nemen van verwarming via aardgas en vervanging door ionisatietechniek zou een nieuwe, nog duurzamer stap in de toekomst kunnen zijn. “We gaan er intern verder over praten”, zegt Kees de Gruijter. “Dat zou kunnen leiden tot een proefproject waarbij tijdelijk een ionisatieinstallatie wordt geplaatst. De investering die daarmee gepaard gaat is voor SVN relatief klein. De risico’s zijn dat ook. Het is nu van belang dat zowel SVN als Luijten Verwarming niet alleen geloven in de techniek, maar ook in de organisatie er achter. Daarover gaan we verder praten.”

Gepubliceerd in Actueel

Servicepunt Verenigingen Nederlek mag terugkijken op een zeer geslaagde jaarbijeenkomst. Daarin werd niet alleen teruggekeken op het bijna voorbije jaar, SVN blikte ook vooruit en sprak haar ambitie uit om in de toekomst Krimpenerwaard-breed sportparken te gaan beheren.

“De wil en de expertise zijn aanwezig”, sprak penningmeester Fred Wink. “De voorbije elf jaar hebben we het bewezen in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, waar we vier sportparken beheren. Met ons succesvolle en gewaardeerde model kunnen we ook sportverenigingen van buiten deze twee dorpen, andere sportparkgebruikers én de gemeente Krimpenerwaard met rendementsvol en duurzaam vakwerk ontzorgen. Het woord is straks aan de gemeente. Zij gaat nog dit jaar de keuze maken uit verschillende beheermodellen. Als alles gaat zoals wij hopen dan gaan we in de toekomst door het leven als SVK, Servicepunt Verenigingen Krimpenerwaard!”

De jaarbijeenkomst begon met een toespraak van SVN-voorzitter Peter Gabeler die de ruim veertig gasten welkom heette. Daarna werd stilgestaan bij de in 2019 gerealiseerde projecten zoals de bouw van nieuwe kleedkamers, een fustruimte en een terras bij voetbalvereniging Dilettant, de plaatsing van een tijdelijk clubonderkomen van jeu de boulesvereniging Nederlek, de aanleg van het verlichte schelpenpad en verschillende andere items waar SVN bij betrokken was of faciliterend en ondersteunend optrad Ook het project ‘Duurzaam &Sport’ kreeg aandacht. Doel van SVN is om haar vier sportparken te verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal te maken.

Leuk intermezzo vormde het live-interview met twee gasten uit de topsport: de nationaal kampioenen beachvolleybal Louise Bijlsma en Elles Damsteeg. Beide dames zetten ooit op SVN’s sportpark Weydehoeck hun eerste schreden op een beachvolleybalveld. Ze vertelden op enthousiaste wijze over hun sportcarrière.

Na dit vraaggesprek reed de pizzabus voor en werden de aanwezigen een Italiaanse maaltijd aangeboden. De jaarbijeenkomst werd afgesloten met het bijwonen van de feestelijke opening van het tijdelijk clubonderkomen van JBV Nederlek en een rondleiding door dit juweeltje van zelfwerkzaamheid, tot stand gekomen dankzij een knap staaltje vrijwilligerswerk, de ondersteuning door SVN én de medewerking van gemeente Krimpenerwaard.

Gepubliceerd in Actueel
zondag, 27 oktober 2019 13:12

SVN-enquête: de uitkomsten

Jaarlijkse houdt SVN een enquête onder sportverenigingen en gebruikers van onze vier sportparken. Hierin kunnen ze aangeven hoe ze over hun sportparkbeheerder SVN denken en aanbevelingen doen voor de toekomst. 

In grote lijnen heerst er tevredenheid over de wijze waarop SVN de vier sportparken in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek in 2019 heeft beheerd. 89 % van de respondenten is daarover tevreden of zelfs zeer tevreden. Die positieve lijn is ook te zien als het gaat om de toegankelijkheid van bestuur en management, de communicatie via website en social media, en de sportstimulerende werking van SVN. Op het gebied van innovatie scoort onze organisatie een ‘dikke 7’. Interessant is ook dat een kleine meerderheid het SVN-beheermodel waardevol genoeg acht om uit te rollen over de gehele Krimpenerwaard. De uitkomsten van de enquête bieden ook ‘een leermoment’. Zo vindt bijna de helft van de respondenten dat ze te weinig inzicht hebben in het functioneren van onze organisatie

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 25 oktober 2019 12:25

MTB-Veldtoertocht als opmaat voor meer?

Wielerclub De Waardrenner organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 de zesde MTB Veldtoertocht door de Krimpenerwaard. Een fraaie rit die weleens de opmaat zou kunnen zijn voor meer moois. Een permanent mountainbikeparcours bijvoorbeeld én een vaste wielerbaan op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk.

Wat het eerste betreft: alleen de Provincie Zuid-Holland moet nog haar handtekening zetten onder het mountainbikeplan. Alle andere partners hebben inmiddels hun fiat gegeven aan het initiatief waarvan Lekkerkerker Wim van Erk de grote voortrekker is. "De gemeente Krimpenerwaard heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd, met de boeren die het gras op de oude N210 beheren zij afspraken gemaakt, de ruim twee ton die nodig voor de aanleg is beschikbaar en de route is definitief vastgesteld", somt Van Erk op. "Nu is het wachten op 'Zuid-Holland' die mondeling al groen licht heeft gegeven maar de overeenkomst met Groenalliantie en Staatsbosbeheer nog moet afronden. Wanneer dat gebeurt is kan de aanleg beginnen. Daarmee komt dan een positief eind aan een traject van zes jaar."

Wielerparcours

Ook voor wat betreft een permanent wielerparcours op het Lekkerkerkse sportpark Weydehoeck heeft 'donker' plaatsgemaakt voor 'licht'. "Wielerclub De Waardrenner en sportparkbeheerder SVN kwamen al in 2016 met een uitgewerkt plan, compleet met financiële onderbouwing bij gemeente Krimpenerwaard", vertelt secretaris Ben van Ark. "Onze vereniging zou daarbij een groot deel van de aanlegkosten voor haar rekening nemen. De rest zou de gemeente bijdragen. In 2018 echter kwam het proces tot stilstand omdat de gemeente eerst haar sportaccommodatieplan wilde vaststellen. Dat is inmiddels met hulp van bureau Drijver& Partners gebeurd. Uit het rapport kwam naar voren dat ons initiatief positief werd gewaardeerd. Tijdens de Motiemarkt enkele weken geleden hoorden we soortgelijke reacties van gemeenteraadsleden. De verwachting is dat eind van dit jaar een besluit wordt genomen in de raad. We hopen dat we begin 2020 kunnen starten met de realisatie van dit project."

Voordat de kogels door de kerk zijn wordt er eerst nog gefietst. Op 9 en 10 november om precies te zijn. Wim van Herk en zijn zoon Jerry hebben een fraai parcours uitgedokterd dat de deelnemers tijdens de MTB Veldtoertocht over onverharde paden, kades en asfalt laat rijden. "Reken maar op een mooie tocht met tal van leuke verrassingen", voorspelt Wim van Erk. "We gaan letterlijk dwars door de Krimpenerwaard, compleet met een stoppunt bij hoofdsponsor Boom Tweewielers in Berkenwoude." Voor de kinderen is er een rit over 15 kilometer, senioren leggen 40 kilometer af. Meedoen kost 5 euro, te voldoen kort voor je start met je tocht.Start en finish zijn op sportpark Weydehoeck. Daar is ook kleed- en douchegelegenheid en en een hogedrukspuit om bemodderde mountainbikes schoon te krijgen. Op zaterdag 9 november  kunnen de deelnemers starten van 09.00 tot 12.00 uur, op zondag 10 november van 09.00 tot 11.00 uur.

 

Vasthoudendheid

Van Ark en Van Erk verwachten veel mtb-enthousiastelingen bij de zesde editie van de tocht. "Ieder jaar zie je de deelnemersaantallen oplopen", weet Ben van Ark. "Bij de vorige uitgave van de MTB Veldtoertocht hadden we zo'n twee honderd mensen aan het vertrek staan. We verwachten dat we daar dit keer weer een stukje overheen gaan. En nog veel mooier: straks ligt er een vast parcours waar iedereen gebruik van kan gaan maken. Een pure aanwinst voor de Krimpenerwaard. Het wachten is op de provincie Zuid-Holland. Als dat rond is gaat hier de vlag uit en mogen we vaststellen dat onze vasthoudendheid niet vergeefs is geweest."

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 18 oktober 2019 13:54

JBV Nederlek blij met eigen honk

Jeu de Boules Vereniging Nederlek is maar wat gelukkig met haar nieuwste aanwinst: een tijdelijk clubgebouw op sportpark Tiendweg-West in Lekkerkerk. "Dit is wat we al een tijd zo graag wilden", zegt secretaris To Gernette. "Een eigen honk!"

Tot voor kort maakte JBV Nederlek gebruik van de kantine van de aanpalende voetbalvereniging Lekkerkerk. "Op zich fijn, maar veel leden misten toch het eigene van een ongedeeld clubhonk", verwoordt Gernette. "We hebben vervolgens contact gezocht met sportparkbeheerder SVN en het bestuur van vv Lekkerkerk. Bij allebei landde ons plan in goede aarde. SVN heeft ons daarna uitstekend geholpen om onze droom uit te laten komen. Ook gemeente Krimpenerwaard werkte mee. Onlangs kregen we de omgevingsvergunning en daarmee toestemming om de tijdelijke behuizing te plaatsen. De vergunning geldt voor vijf jaar. Daarna bekijken we hoe verder. Zoals bekend hebben we de ambitie om een overdekte jeu de boules faciliteit te realiseren. Het uitgewerkte plan ligt al een tijd op tafel. Het clubgebouw zou daar deel van kunnen uitmaken. Met een zogeheten boulodrome kunnen we nog aantrekkelijker worden én verder doorgroeien."

Voor wat betreft het clubgebouw dachten JBV Nederlek en SVN er in eerste instantie aan om de tijdelijke kleedkamers van voetbalvereniging Dilettant over te nemen en naar Lekkerkerk te verplaatsen. Dat plan bleek lastig haalbaar. "Via een bedrijf dat portocabins verhuurde kon uiteindelijk een goede deal worden gesloten", aldus Ton Gernette. We konden de oude portocabins inruilen tegen wat we nu hebben. na aflevering zijn we hard aan het werk gegaan om van de vier losse units een mooi geheel te maken. Dat is gelukt! We zijn er  erg blij mee. Voor onze leden geldt hetzelfde. Wij hebben nu een prima ruimte beschikbaar van 9 bij 6 meter, een bar met een bescheiden keuken én goed sanitair. Hiermee kunnen we vooruit. We merken het aan de boulers; ze blijven graag even 'hangen' na een sessie op de baan."

Gepubliceerd in Actueel

Het kan voorkomen dat een sportclub haar verplichtingen m.b.t. de jaarrekening niet nakomt. Dan kan een bank de SWS als borgsteller aanspreken. Daarom maakt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) elk jaar, per club een risicoanalyse. Men spreekt doorgaans met sportclubs af dat zij de jaarstukken binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar insturen.

De praktijk rond de jaarrekening

“De termijn van drie maanden is bewust zo gekozen. Vooral wanneer een club het financieel moeilijk heeft, is het belangrijk dat er voldoende grip is op de financiën. Daarnaast kosten maatregelen voor verbetering in de regel tijd, en vooral wanneer de club een beroep moet doen op de inzet van de leden. Als die pas halverwege het seizoen worden geïnformeerd, loop je als vereniging achter de feiten aan. Dan is het vaak moeilijk om het tij tijdig te keren.

Wettelijke eisen in statuten

Het bestuur van een vereniging moet ‘te allen tijde’ inzicht kunnen geven in de financiële positie van de club. Dit moet in de statuten zijn vastgelegd. Hier mag een club niet van afwijken. Het is namelijk wettelijk vereist.

Meer voorwaarden

En zo zijn er meer voorwaarden die meestal in de statuten zijn vastgelegd, 1-op-1 overgenomen uit de wet. Voor iedere vereniging of stichting zijn o.a. de volgende eisen van toepassing:

1 Het bestuur brengt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar verslag uit in een ALV. Hierin staat de gang van zaken over het gevoerde beleid. Uitstel is alleen mogelijk als de ALV hiermee heeft ingestemd;


2 De financiële verantwoording bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten, met een toelichting;

3 Soms is de verantwoording niet gecontroleerd door een RvC of een accountant. Dan moeten de kascommissie de stukken controleren. Deze moet uit minstens twee leden bestaan die geen bestuurslid zijn;


4 Ieder bestuurslid (en commissaris) moet de jaarcijfers ondertekenen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De vorm waarin een club de jaarstukken aanlevert, voldoet in de praktijk niet altijd aan de eisen. Hetzelfde geldt voor de ondertekening van de jaarstukken. Een overzicht van inkomsten en uitgaven lijkt vaak voldoende. Maar een handtekening van alleen de penningmeester is dat niet. De financiële verslaglegging is namelijk de verantwoordelijkheid van het hele bestuur.

Links

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 11 oktober 2019 14:31

WaardZaam-partners gaan de klas in!

Op de 'Dag van de Duurzaamheid' trok WaardZaam donderdag 10 oktober jl naar acht basisscholen om daar met haar partners gastlessen te verzorgen. Een initiatief van WaardZaam’s ‘kiogroep’ waarvan ook SVN deel uitmaakt.

'Bewustwording en verwondering'; dat zijn de twee doelen die tuin- landschapsontwerpster Marrion Hoogenboom centraal stelt in haar gastles aan groep 7 van basisschool Het Schateiland in Lekkerkerk, één van de acht scholen die graag mee wilden doen aan de 'WaardZaamse versie' van de Dag van de Duurzaamheid.

Marrion, eigenaar van Groenerwaard én enthousiast fan van WaardZaam, de club van Krimpenerwaardse bedrijven en organisaties die samen hebben afgesproken om hun energieverbruik flink te laten afnemen,  vertelt de leerlingen over de 'ecologische voetafdruk' en vraagt de leerlingen wat je kunt doen om je eigen handelen 'groener' en 'duurzamer' te maken. De klas komt met een bont palet aan  suggesties variërend van 'minder plastic produceren' en 'meer recyclen' tot en met 'meer fietsen, minder in de auto' en 'afval scheiden'. De reacties verrassen Hoogenboom niet. "Je merkt dat kinderen zich erg met dit onderwerp bezig houden", zegt ze. "Wat je vervolgens hoopt is dat ze het verhaal ook thuis vertellen en zo hun ouders ertoe brengen om duurzame aanpassingen te doen." Hierna laat ze de leerlingen zien hoe de natuur via het kringloopprincipe haar eigen rommel opruimt. Paddenstoelen spelen in dat proces een belangrijke rol. Marrion Hogenboom laat een aantal voorbeelden zien."

Haar gastlesuur vliegt voorbij, zoals dat ook gebeurt op zeven andere locaties waar WaardZaam ondernemers in contact brengt met de jeugd. Op de Ichthusschool in Bergambacht legt Maurice Hoffman van Hofman Elektro de kinderen uit hoe je elektrisch energieverbruik kunt verduurzamen. Corné van Roest (Verstoep Bouwkundigen) vertelt op de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk over het verduurzamen van gebouwen en Timo Stuij en Evert Hogendoorn representeren De Vries & Verburg bij het item 'het bouwen van duurzame gebouwen'. Op de Koningin Emmaschool in Schoonhoven komt Gijs Metz namens de lokale Wereldwinkel langs voor een gastles over duurzame (Fairtrade)geschenken, terwijl diezelfde ochtend Lia Steeman van De Oude Apotheek het item 'Duurzame Bedrijfshuisvesting' behandelt bij de Ichthusschool in Schoonhoven. MVO advies & projectbureau Mirella Sterrenburg legt leerlingen van De Rank in Schoonhoven uit hoe ze organisaties helpt om duurzamer te ondernemen en duurzaamheidsmakelaar Pauline van Norden vertelt op De Kranenpoort in Gouderak over de link tussen duurzaamheid, gezondheid en bewegen. WaardZaam mag terugkijken op een geslaagd initiatief dat niet alleen leerzaam was, maar ook leuk. En verrassend: want duidelijk is ook dat veel basisschoolleerlingen zeer bewust omgaan met het item 'duurzaamheid'. En daar kunnen de ouderen wat van leren... . 

Gepubliceerd in Actueel
woensdag, 09 oktober 2019 13:36

Sportparkcoördinator: Mooie en zinvolle taak

Henk Kooijman is sinds kort de nieuwe sportparkcoördinator van buitensportcomplex Tiendweg-West in Lekkerkerk. “Een even leuke als interessante vorm van vrijwilligerswerk”, zegt hij er over.

“Als sportparkcoördinator ben je de contactpersoon tussen de clubs/gebruikers én beheerder SVN. Dat houdt in dat je je op de hoogte stelt van de wensen en vragen van de sportparkgebruikers, zoals vv Lekkerkerk, Jeu de Boules Vereniging Nederlek, de basisscholen én de Buiten Schoolse Opvang. Dat kunnen zaken zijn die met onderhoud of gebruiksmogelijkheden te maken hebben of vragen die vanuit de gemeente komen. Ook ben je als sportparkcoördinator de persoon bij wie de gebruikers plannen en ideeën kunnen neerleggen. Heel divers dus. Dat is ook meteen één van de dingen die me aanspreken in deze functie. En nog mooier: je kunt zo echt iets voor de sport en de sporters betekenen.”

Zijn bezigheden ten behoeve van SVN en haar partners vergt enkele uren per maand. “Dat is dus prima te doen”, meent Henk Kooijman. “Je zou deze functie ook met twee mensen kunnen uitoefenen. Dan is de belasting nog minder. Ik kan het iedereen die op zoek is naar een even leuke als zinvolle vrijetijdsbesteding aanbevelen om zich aan te melden bij SVN. We zoeken nog een nieuwe coördinator voor sportpark Tiendweg in Krimpen aan de Lek en hebben ter ondersteuning van nieuwe kandidaten een fijn team beschikbaar met mensen die altijd bereid zijn om je te helpen. Belangstelling? Stuur gerust een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gepubliceerd in Actueel

SVN denkt met een goed gevoel terug aan haar deelname aan de Motiemarkt van 3 oktober jongstleden. Gemeente Krimpenerwaard organiseerde deze bijeenkomst om de inwoners de kans te geven items aan te dragen waarmee de Krimperwaard beter, aantrekkelijk, veiliger of groener te maken.

Veertien personen/organisaties gaven gehoor aan de oproep een motie voor te bereiden en zich te presenteren. SVN liet zich vertegenwoordigen door haar duurzaamheidscoördinator Kees de Gruijter die een presentatie liet zien en met motiemarktbezoekers in gesprek ging over de motiespeerpunten van SVN. “We zouden graag op sportpark Tiendeg-West een boulodrome willen realiseren met op het dak 420 zonnepanelen”, vertelt De Gruijter. “Daarnaast willen we op datzelfde sportpark duurzaam investeren met betrekking tot het clubgebouw van vv Lekkerkerk en hebben zouden we graag sportpark Weydehoeck gasvrij maken en bij vv Dilettant in Krimpen aan de Lek de plaatsing van zonnepanelen te realiseren.”

Tot vreugde van SVN bleken veel raadsleden van gemeente Krimpenerwaard zeer geïnteresseerd in de groene ideeën van SVN. “Men reageerde unaniem in de trant van ‘dit moet gewoon gebeuren!’ Ons klinkt dit als muziek in de oren omdat we al twee jaar met deze plannen rondliepen en helaas moesten constateren dat er nauwelijks reactie op kwam. We gaan onze duurzaamheidsideëen nu verpakken in moties waarvan we uiteraard hopen dat ze worden aangenomen door de politiek. We zouden er de Krimpenerwaard met z’n allen weer een stukjes groener door kunnen maken!”

Gepubliceerd in Actueel
StartVorige123VolgendeEinde
Pagina 1 van 3