Komende activiteiten

Geen evenementen
Waardzaam Fairtrade
vrijdag, 18 oktober 2019 13:54

JBV Nederlek blij met eigen honk

Jeu de Boules Vereniging Nederlek is maar wat gelukkig met haar nieuwste aanwinst: een tijdelijk clubgebouw op sportpark Tiendweg-West in Lekkerkerk. "Dit is wat we al een tijd zo graag wilden", zegt secretaris To Gernette. "Een eigen honk!"

Tot voor kort maakte JBV Nederlek gebruik van de kantine van de aanpalende voetbalvereniging Lekkerkerk. "Op zich fijn, maar veel leden misten toch het eigene van een ongedeeld clubhonk", verwoordt Gernette. "We hebben vervolgens contact gezocht met sportparkbeheerder SVN en het bestuur van vv Lekkerkerk. Bij allebei landde ons plan in goede aarde. SVN heeft ons daarna uitstekend geholpen om onze droom uit te laten komen. Ook gemeente Krimpenerwaard werkte mee. Onlangs kregen we de omgevingsvergunning en daarmee toestemming om de tijdelijke behuizing te plaatsen. De vergunning geldt voor vijf jaar. Daarna bekijken we hoe verder. Zoals bekend hebben we de ambitie om een overdekte jeu de boules faciliteit te realiseren. Het uitgewerkte plan ligt al een tijd op tafel. Het clubgebouw zou daar deel van kunnen uitmaken. Met een zogeheten boulodrome kunnen we nog aantrekkelijker worden én verder doorgroeien."

Voor wat betreft het clubgebouw dachten JBV Nederlek en SVN er in eerste instantie aan om de tijdelijke kleedkamers van voetbalvereniging Dilettant over te nemen en naar Lekkerkerk te verplaatsen. Dat plan bleek lastig haalbaar. "Via een bedrijf dat portocabins verhuurde kon uiteindelijk een goede deal worden gesloten", aldus Ton Gernette. We konden de oude portocabins inruilen tegen wat we nu hebben. na aflevering zijn we hard aan het werk gegaan om van de vier losse units een mooi geheel te maken. Dat is gelukt! We zijn er  erg blij mee. Voor onze leden geldt hetzelfde. Wij hebben nu een prima ruimte beschikbaar van 9 bij 6 meter, een bar met een bescheiden keuken én goed sanitair. Hiermee kunnen we vooruit. We merken het aan de boulers; ze blijven graag even 'hangen' na een sessie op de baan."

Gepubliceerd in Actueel

Het kan voorkomen dat een sportclub haar verplichtingen m.b.t. de jaarrekening niet nakomt. Dan kan een bank de SWS als borgsteller aanspreken. Daarom maakt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) elk jaar, per club een risicoanalyse. Men spreekt doorgaans met sportclubs af dat zij de jaarstukken binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar insturen.

De praktijk rond de jaarrekening

“De termijn van drie maanden is bewust zo gekozen. Vooral wanneer een club het financieel moeilijk heeft, is het belangrijk dat er voldoende grip is op de financiën. Daarnaast kosten maatregelen voor verbetering in de regel tijd, en vooral wanneer de club een beroep moet doen op de inzet van de leden. Als die pas halverwege het seizoen worden geïnformeerd, loop je als vereniging achter de feiten aan. Dan is het vaak moeilijk om het tij tijdig te keren.

Wettelijke eisen in statuten

Het bestuur van een vereniging moet ‘te allen tijde’ inzicht kunnen geven in de financiële positie van de club. Dit moet in de statuten zijn vastgelegd. Hier mag een club niet van afwijken. Het is namelijk wettelijk vereist.

Meer voorwaarden

En zo zijn er meer voorwaarden die meestal in de statuten zijn vastgelegd, 1-op-1 overgenomen uit de wet. Voor iedere vereniging of stichting zijn o.a. de volgende eisen van toepassing:

1 Het bestuur brengt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar verslag uit in een ALV. Hierin staat de gang van zaken over het gevoerde beleid. Uitstel is alleen mogelijk als de ALV hiermee heeft ingestemd;


2 De financiële verantwoording bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten, met een toelichting;

3 Soms is de verantwoording niet gecontroleerd door een RvC of een accountant. Dan moeten de kascommissie de stukken controleren. Deze moet uit minstens twee leden bestaan die geen bestuurslid zijn;


4 Ieder bestuurslid (en commissaris) moet de jaarcijfers ondertekenen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De vorm waarin een club de jaarstukken aanlevert, voldoet in de praktijk niet altijd aan de eisen. Hetzelfde geldt voor de ondertekening van de jaarstukken. Een overzicht van inkomsten en uitgaven lijkt vaak voldoende. Maar een handtekening van alleen de penningmeester is dat niet. De financiële verslaglegging is namelijk de verantwoordelijkheid van het hele bestuur.

Links

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 11 oktober 2019 14:31

WaardZaam-partners gaan de klas in!

Op de 'Dag van de Duurzaamheid' trok WaardZaam donderdag 10 oktober jl naar acht basisscholen om daar met haar partners gastlessen te verzorgen. Een initiatief van WaardZaam’s ‘kiogroep’ waarvan ook SVN deel uitmaakt.

'Bewustwording en verwondering'; dat zijn de twee doelen die tuin- landschapsontwerpster Marrion Hoogenboom centraal stelt in haar gastles aan groep 7 van basisschool Het Schateiland in Lekkerkerk, één van de acht scholen die graag mee wilden doen aan de 'WaardZaamse versie' van de Dag van de Duurzaamheid.

Marrion, eigenaar van Groenerwaard én enthousiast fan van WaardZaam, de club van Krimpenerwaardse bedrijven en organisaties die samen hebben afgesproken om hun energieverbruik flink te laten afnemen,  vertelt de leerlingen over de 'ecologische voetafdruk' en vraagt de leerlingen wat je kunt doen om je eigen handelen 'groener' en 'duurzamer' te maken. De klas komt met een bont palet aan  suggesties variërend van 'minder plastic produceren' en 'meer recyclen' tot en met 'meer fietsen, minder in de auto' en 'afval scheiden'. De reacties verrassen Hoogenboom niet. "Je merkt dat kinderen zich erg met dit onderwerp bezig houden", zegt ze. "Wat je vervolgens hoopt is dat ze het verhaal ook thuis vertellen en zo hun ouders ertoe brengen om duurzame aanpassingen te doen." Hierna laat ze de leerlingen zien hoe de natuur via het kringloopprincipe haar eigen rommel opruimt. Paddenstoelen spelen in dat proces een belangrijke rol. Marrion Hogenboom laat een aantal voorbeelden zien."

Haar gastlesuur vliegt voorbij, zoals dat ook gebeurt op zeven andere locaties waar WaardZaam ondernemers in contact brengt met de jeugd. Op de Ichthusschool in Bergambacht legt Maurice Hoffman van Hofman Elektro de kinderen uit hoe je elektrisch energieverbruik kunt verduurzamen. Corné van Roest (Verstoep Bouwkundigen) vertelt op de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk over het verduurzamen van gebouwen en Timo Stuij en Evert Hogendoorn representeren De Vries & Verburg bij het item 'het bouwen van duurzame gebouwen'. Op de Koningin Emmaschool in Schoonhoven komt Gijs Metz namens de lokale Wereldwinkel langs voor een gastles over duurzame (Fairtrade)geschenken, terwijl diezelfde ochtend Lia Steeman van De Oude Apotheek het item 'Duurzame Bedrijfshuisvesting' behandelt bij de Ichthusschool in Schoonhoven. MVO advies & projectbureau Mirella Sterrenburg legt leerlingen van De Rank in Schoonhoven uit hoe ze organisaties helpt om duurzamer te ondernemen en duurzaamheidsmakelaar Pauline van Norden vertelt op De Kranenpoort in Gouderak over de link tussen duurzaamheid, gezondheid en bewegen. WaardZaam mag terugkijken op een geslaagd initiatief dat niet alleen leerzaam was, maar ook leuk. En verrassend: want duidelijk is ook dat veel basisschoolleerlingen zeer bewust omgaan met het item 'duurzaamheid'. En daar kunnen de ouderen wat van leren... . 

Gepubliceerd in Actueel
woensdag, 09 oktober 2019 13:36

Sportparkcoördinator: Mooie en zinvolle taak

Henk Kooijman is sinds kort de nieuwe sportparkcoördinator van buitensportcomplex Tiendweg-West in Lekkerkerk. “Een even leuke als interessante vorm van vrijwilligerswerk”, zegt hij er over.

“Als sportparkcoördinator ben je de contactpersoon tussen de clubs/gebruikers én beheerder SVN. Dat houdt in dat je je op de hoogte stelt van de wensen en vragen van de sportparkgebruikers, zoals vv Lekkerkerk, Jeu de Boules Vereniging Nederlek, de basisscholen én de Buiten Schoolse Opvang. Dat kunnen zaken zijn die met onderhoud of gebruiksmogelijkheden te maken hebben of vragen die vanuit de gemeente komen. Ook ben je als sportparkcoördinator de persoon bij wie de gebruikers plannen en ideeën kunnen neerleggen. Heel divers dus. Dat is ook meteen één van de dingen die me aanspreken in deze functie. En nog mooier: je kunt zo echt iets voor de sport en de sporters betekenen.”

Zijn bezigheden ten behoeve van SVN en haar partners vergt enkele uren per maand. “Dat is dus prima te doen”, meent Henk Kooijman. “Je zou deze functie ook met twee mensen kunnen uitoefenen. Dan is de belasting nog minder. Ik kan het iedereen die op zoek is naar een even leuke als zinvolle vrijetijdsbesteding aanbevelen om zich aan te melden bij SVN. We zoeken nog een nieuwe coördinator voor sportpark Tiendweg in Krimpen aan de Lek en hebben ter ondersteuning van nieuwe kandidaten een fijn team beschikbaar met mensen die altijd bereid zijn om je te helpen. Belangstelling? Stuur gerust een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gepubliceerd in Actueel

SVN denkt met een goed gevoel terug aan haar deelname aan de Motiemarkt van 3 oktober jongstleden. Gemeente Krimpenerwaard organiseerde deze bijeenkomst om de inwoners de kans te geven items aan te dragen waarmee de Krimperwaard beter, aantrekkelijk, veiliger of groener te maken.

Veertien personen/organisaties gaven gehoor aan de oproep een motie voor te bereiden en zich te presenteren. SVN liet zich vertegenwoordigen door haar duurzaamheidscoördinator Kees de Gruijter die een presentatie liet zien en met motiemarktbezoekers in gesprek ging over de motiespeerpunten van SVN. “We zouden graag op sportpark Tiendeg-West een boulodrome willen realiseren met op het dak 420 zonnepanelen”, vertelt De Gruijter. “Daarnaast willen we op datzelfde sportpark duurzaam investeren met betrekking tot het clubgebouw van vv Lekkerkerk en hebben zouden we graag sportpark Weydehoeck gasvrij maken en bij vv Dilettant in Krimpen aan de Lek de plaatsing van zonnepanelen te realiseren.”

Tot vreugde van SVN bleken veel raadsleden van gemeente Krimpenerwaard zeer geïnteresseerd in de groene ideeën van SVN. “Men reageerde unaniem in de trant van ‘dit moet gewoon gebeuren!’ Ons klinkt dit als muziek in de oren omdat we al twee jaar met deze plannen rondliepen en helaas moesten constateren dat er nauwelijks reactie op kwam. We gaan onze duurzaamheidsideëen nu verpakken in moties waarvan we uiteraard hopen dat ze worden aangenomen door de politiek. We zouden er de Krimpenerwaard met z’n allen weer een stukjes groener door kunnen maken!”

Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 26 september 2019 14:42

Rabo ClubSupport: WaardZaam doet mee!

Van 27 september - 9 oktober 2019 doet onze partner WaardZaam mee met Rabo ClubSupport om sportclubs in Krimpenerwaard te verduurzamen.

Goed voor het milieu én de clubkas! Vind jij dit ook belangrijk?! Stem dan op WaardZaam's initiatief via Rabo ClubSupport www.rabo-clubsupport.nl  #LekkerDuurzaam!
Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 26 september 2019 13:31

Reanimatiecursus: inschrijven vanaf nu!

Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Ook in jouw omgeving kan het gebeuren. Bijvoorbeeld op je sportvereniging of thuis of op straat. Alleen daarom al is het belangrijk dat je kunt reanimeren. Jouw kennis en vaardigheid kan een leven redden.

SVN organiseert ook dit najaar samen met First Opinion reanimatiecursussen. Belangstellenden kunnen voor één van de volgende data inschrijven: woensdag 27/11 op Sportpark Tiendweg Krimpen a/d Lek (clubgebouw Dilettant), donderdag 28/11 en op dinsdag 3/12, clubgebouw sportpark Weydehoeck, Lekkerkerk). De reanimatieavonden beginnen steeds om 19.00 uur. Deelname kost 27,50 euro per persoon. Aanmelden kan tot 20/11 via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We raden u aan om zo vroeg mogelijk te reserveren. Want: vol = vol.

Gepubliceerd in Actueel
woensdag, 25 september 2019 07:12

nieuwe omgevingswet heeft consequenties

De nieuwe Omgevingwet brengt met zich mee dat er bij de aanleg van sportfaciliteiten een aantal zaken veranderen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning


Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?
Het omgevingsplan gaat een rol spelen. Wanneer iemand op een sportaccommodatie iets wil bouwen of aanleggen, zoals een extra voetbalveld met lichtmasten of een nieuw onderkomen voor de kleedkamers, bepaalt het omgevingsplan of die (bouw)activiteiten vergunningplichtig zijn.


Het omgevingsplan bestaat uit regels over de fysieke leefomgeving en vervangt het geldende bestemmingsplan. Iedere gemeente moet onder de Omgevingswet een omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied vaststellen. Gemeenten krijgen wel ruimte om omgevingsplannen ‘globaler en flexibeler’ in te richten dan bestemmingsplannen. Die flexibiliteit is namelijk een van de doelen van de Omgevingswet.
Wanneer een (bouw)activiteit op de sportaccommodatie niet past binnen de regels van het omgevingsplan, is het verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen.
Vergunning aanvragen en verlenen


Het aanvragen van een omgevingsvergunning zal digitaal gaan gebeuren. Het hele proces is ook digitaal te volgen. Omdat het omgevingsplan betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving, kan de vergunningplicht groter zijn dan alleen voor de bouw. Misschien zijn andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een terras of reclamebord ook vergunningsplichtig. Die vergunningen kunnen los van elkaar worden aangevraagd maar dankzij de nieuwe Omgevingswet kan voor verschillende vergunningplichtige activiteiten gecombineerd worden in één aanvraag.


Zodra de Omgevingswet in 2021 in werking treedt, wordt een vergunning, inclusief de informatie over het (bouw)plan en de activiteiten, digitaal aangevraagd via het omgevingsloket of via de website van de gemeente.
Omdat een omgevingsplan afwegingsruimte biedt aan de gemeente, kan dit betekenen dat de aanvraag onderbouwd moet worden met aanvullende (onderzoeks)gegevens. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aanleg van een fietscrossbaan vlakbij een beschermd natuurgebied of wanneer de verlichting van nieuwe lichtmasten bij een voetbalveld effect heeft op de naastgelegen woningen.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeente een onderzoek wenst om aan te tonen wat het effect is van de aanleg, nieuwbouw en activiteiten op de leefomgeving (in dit geval het natuurgebied en woningen).

Vooroverleg

Het is wellicht verstandig om voor het vergunningsverzoek te overleggen met de gemeente. Wanneer vooroverleg plaatsvindt, kan de gemeente tijdig het verzoek om onderzoek kenbaar maken. Zo wordt vertraging in het vergunningsproces zoveel mogelijk voorkomen.
in de Omgevingswet staat dat vooroverleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer van de bouwactiviteit belangrijk is, maar niet verplicht. Het is bedoeld om de kwaliteit van de aanvraag vooraf in te schatten en daarmee de snelheid van de vergunningprocedure te bevorderen. Er mag zelf bepaalt worden in welke vorm het vooroverleg plaatsvindt.

Participatie

Op het moment dat een bouwactiviteit aangevraagd wordt, is het van belang de omgeving zoals omwonenden en andere belanghebbenden hierbij te betrekken. Om te stimuleren dat de omgeving vroegtijdig betrokken wordt bij de plannen, zijn hier regels voor opgesteld.
De gemeente betrekt de informatie uit de participatie met de omgeving bij de uiteindelijke belangenafweging. Aangezien omgevingsvergunningen erg van elkaar kunnen verschillen, is niet vastgelegd op welke manier de participatie moet plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld een inloopavond voor omwonenden zijn of een enquête via internet. De initiatiefnemer geeft daar zelf vorm aan. Die hangt af van het type activiteit, de maatschappelijke belangen en belangen van derden.

Acht weken
Bij een digitaal ingediende aanvraag voor een bouwactiviteit, heeft de reguliere vergunningprocedure een doorlooptijd van acht weken. Dat betekent dat een gemeente binnen acht weken een besluit moet nemen om eventueel groen licht te geven. Een eenmalige verlenging van de termijn met zes weken is mogelijk. Als de gemeente niet beslist over de aanvraag, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Omgevingstafel
Om een complexe vergunningaanvraag in 8 weken af te handelen in plaats van 26 weken, heeft de VNG een dialoogmodel ontwikkeld. Een model waarbij ‘de omgevingstafel’ centraal staat. Dit dialoogmodel is voornamelijk van toepassing voor de complexere vergunningaanvragen.
Aan de omgevingstafel komen, in een of meerdere sessies, de initiatiefnemer en alle betrokkenen (zoals bestuurders van een sportvereniging, omwonenden en de gemeente) bij elkaar. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken.
Voordelen van deze manier van werken is dat het voor de initiatiefnemer en belanghebbenden direct inzichtelijk wordt welke regels gelden. Daarnaast wordt aan de omgevingstafel direct duidelijk wat de mogelijk en haalbaarheid is en welke adviezen de gemeente heeft. Vervolgens kan de vergunning in acht weken door de gemeente worden afgehandeld.

Voor bouwactiviteiten: twee vergunningen
De omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten wordt gesplitst in twee vergunningen: een vergunning voor de technische eisen aan een bouwwerk en een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit (OPA).

De technische vergunning

De vergunning voor technische regels staat onder de Omgevingswet in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In dat besluit komen de bouwactiviteiten te staan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dat zal vooral gaan over bouwwerken met een zwaarder risicoprofiel, zoals bijvoorbeeld panden met meerdere bouwlagen of verbouwingen waarbij de brandveiligheid verandert. Het toetsen van de bouwtechnische voorschriften wordt uitgevoerd door een gecertificeerde kwaliteitsborger. Die taak ligt dus straks niet meer bij de gemeente.

De vergunning voor omgevingsplanactiviteiten (OPA)

De vergunning voor omgevingsplanactiviteiten wordt door de gemeente geregeld in het omgevingsplan. De gemeente bepaalt aan welke regels een bouwwerk moet voldoen en het omgevingsplan is het instrument waarin regels voor bouwwerken concreet worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een bouwhoogte van tien meter. Via deze vergunning voor omgevingsplanactiviteit wordt het onder de Omgevingswet makkelijker om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Er moet wel altijd aangetoond worden dat er sprake is van een goede fysieke leefomgeving en/of gelijkwaardige oplossingen.

Beter en sneller inzicht

Met de komst van de Omgevingswet wordt het proces niet alleen sneller, maar ook duidelijker. Initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. De Omgevingswet creëert immers een gelijkwaardige informatiepositie van de overheid en van de initiatiefnemer. De geldende regels worden begrijpelijk en ook nog eens digitaal ontsloten. Bovendien is het vergunningverleningsproces te volgen wat het proces transparant maakt en de uitkomst beter te voorspellen is.


Bron: www.allesoversport.nl

Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 19 september 2019 15:56

Jonge Rembrandts op Weydehoeck

Aan het eind van de middag is er voor veel kinderen geen fijner geluid dan de schoolbel. Hét signaal dat je naar buiten mag en zelf je tijd kunt gaan invullen.

Hoe anders is het deze woensdagmiddag in het clubgebouw van sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk bij les 1 van het sterprogramma 'Rembrandt'.van Gemini College en Atelier Lokaal! De leerlingen proberen hun verblijf zo lang mogelijk te rekken. En dat heeft alles te maken met de inhoud van het beeldende kunstproject. ": Dit is écht leuk", zegt Mikah Kalkman (12) terwijl hij zijn al deels bewerkte speksteen voorzichtig weglegt. "Ik twijfel nog wat het gaat worden. Ik zag in de vorm eerst een neushoorn, maar denk er ook serieus over na om een  spekstenen zonnebril te maken. Compleet met ogen die door 'het glas  heen kijken."

Het beeldhouwen met speksteen is één van de onderdelen van de vijf Rembrandt-lessen. "We gaan ook een eigen interpretatie van de Nachtwacht vormgeven, dieren schetsen, stillevens samenstellen en fotograferen en een bezoek aan het Rembrandthuis brengen compleet met een etsinstructie én zelf etsen", vertelt Ina Hoeneveld van Atelier Lokaal. "De leerlingen hebben inmiddels al het kunstkabinet van Rembrandt bekeken. Ze zijn super enthousiast en dat is voor mij natuurlijk heerlijk werken. We zijn vandaag ruim twee uur met elkaar aan het werk geweest en al die tijd was 3er bij iedereen volledige concentratie. Dát noem ik nog eens een spanningsboog!"

Ina Hoeneveld heeft bewust gekozen voor sportpark Weydehoeck als werk- en leerlocatie. "Een ideale plek omdat je in alle opzichten de ruimte hebt", stelt ze tevreden vast. "Het clubhuis biedt meer dan voldoende plek om er zelfs met twee groepen tegelijk aan de slag te gaan en het grasveld en het terras nodigen uit om ook buiten actief te zijn. "Ik ben dan ook zeker van plan om hier in de toekomst vaker gebruik van te gaan maken. Daarnaast is de huur goed op te brengen en is het contact met verhuurder SVN uitstekend.

"De leerlingen van HAVO 1 van het Gemini College stoppen hun 'in aanbouw' zijnde kunstwerken ondertussen in de daarvoor bestemde kratten. Volgende week sessie 2. Ze kunnen bijna niet wachten!

Gepubliceerd in Actueel
dinsdag, 03 september 2019 09:41

Workshop 'Fietsen tot je 100ste!'

Stichting WON organiseert i.s.m. Veilig Verkeer Nederland voor fietsende ouderen de bijeenkomst “Doortrappen” op dinsdag 1 oktober aanstaande van 09.30 tot 16.00 uur op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk.

Het programma “Doortrappen” is ontwikkeld om oudere fietsers praktische tips mee te geven om langer fit en veilig te kunnen blijven fietsen. Tijdens de bijeenkomst komen de (nieuwe) verkeersregels aan de orde, worden er tips en trucs over veilig op- en afstappen gegeven en worden lokale fietssituaties onder de aandacht gebracht.

Na de gezamenlijke lunch worden er fietsoefeningen gedaan, gericht op: balans, coördinatie, reactievermogen, etc., is er een fietsencheck en wordt er een kleine fietstocht gereden waarin toelichting wordt gegeven over een goede fietshouding en fietsgedrag in een groep. U moet uw eigen fiets dus meenemen!

Er kunnen maximaal 24 personen mee doen. Vol = vol.

Locatie: sportpak Weijdehoeck, Weijdelaan 55a in Lekkerkerk.

De kosten voor deze dag bedragen 5 euro (inclusief koffie en lunch). Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september via Stichting WON, tel.: 0180-522045.

Gepubliceerd in Actueel