Komende activiteiten

Klunzentoernooi Voleco
04 jan 2020
12:30 - 18:00


Kunstklas met Atelier Lokaal
27 jan 2020
09:00 - 12:00


Valentijnsontbijtactie
15 feb 2020
08:00 - 17:00


Waardzaam Fairtrade
zaterdag, 07 december 2019 09:44

Wielerbaan Weydehoeck: donatie van Rabobank

Met de toekenning van een bedrag van 25.000 euro uit het Regiofonds Krimpenerwaard van Rabobank Hollandse IJssel lijkt de aanleg van een permanente wielerbaan op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk weer een stukje dichterbij.

Wielerclub De Waardrenner, groot voorvechter van een permanente wielerbaan op Weydehoeck, deed een aantal maanden geleden een aanvraag bij het Regiofonds. De leden ervan besloten op 2 december jongstleden de aanvraag goed te keuren. “We zijn daar enorm blij mee”, reageert het bestuur van De Waardrenner. “De toegezegde bijdrage is voor onze vereniging een enorm hart onder de riem en geeft ons nog meer redenen om de aanleg van de wielerbaan met vertrouwen tegemoet te zien.”

Wielerclub De Waardrenner ijvert samen met SVN (Servicepunt Verenigingen Nederlek) al een aantal jaren voor de aanleg van een permanente wielerbaan in Lekkerkerk. De wens hangt samen met de groei van het aantal jeugdleden van de wielerclub én wens om de jeugd een goede wieleropleiding te kunnen geven in een veilige ambiance. Mede dankzij Rabobank Hollandsche IJssel is de invulling van die droom weer een stukje dichterbij gekomen.

Gepubliceerd in Actueel

Servicepunt Verenigingen Nederlek mag terugkijken op een zeer geslaagde jaarbijeenkomst. Daarin werd niet alleen teruggekeken op het bijna voorbije jaar, SVN blikte ook vooruit en sprak haar ambitie uit om in de toekomst Krimpenerwaard-breed sportparken te gaan beheren.

“De wil en de expertise zijn aanwezig”, sprak penningmeester Fred Wink. “De voorbije elf jaar hebben we het bewezen in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, waar we vier sportparken beheren. Met ons succesvolle en gewaardeerde model kunnen we ook sportverenigingen van buiten deze twee dorpen, andere sportparkgebruikers én de gemeente Krimpenerwaard met rendementsvol en duurzaam vakwerk ontzorgen. Het woord is straks aan de gemeente. Zij gaat nog dit jaar de keuze maken uit verschillende beheermodellen. Als alles gaat zoals wij hopen dan gaan we in de toekomst door het leven als SVK, Servicepunt Verenigingen Krimpenerwaard!”

De jaarbijeenkomst begon met een toespraak van SVN-voorzitter Peter Gabeler die de ruim veertig gasten welkom heette. Daarna werd stilgestaan bij de in 2019 gerealiseerde projecten zoals de bouw van nieuwe kleedkamers, een fustruimte en een terras bij voetbalvereniging Dilettant, de plaatsing van een tijdelijk clubonderkomen van jeu de boulesvereniging Nederlek, de aanleg van het verlichte schelpenpad en verschillende andere items waar SVN bij betrokken was of faciliterend en ondersteunend optrad Ook het project ‘Duurzaam &Sport’ kreeg aandacht. Doel van SVN is om haar vier sportparken te verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal te maken.

Leuk intermezzo vormde het live-interview met twee gasten uit de topsport: de nationaal kampioenen beachvolleybal Louise Bijlsma en Elles Damsteeg. Beide dames zetten ooit op SVN’s sportpark Weydehoeck hun eerste schreden op een beachvolleybalveld. Ze vertelden op enthousiaste wijze over hun sportcarrière.

Na dit vraaggesprek reed de pizzabus voor en werden de aanwezigen een Italiaanse maaltijd aangeboden. De jaarbijeenkomst werd afgesloten met het bijwonen van de feestelijke opening van het tijdelijk clubonderkomen van JBV Nederlek en een rondleiding door dit juweeltje van zelfwerkzaamheid, tot stand gekomen dankzij een knap staaltje vrijwilligerswerk, de ondersteuning door SVN én de medewerking van gemeente Krimpenerwaard.

Gepubliceerd in Actueel
zondag, 27 oktober 2019 13:12

SVN-enquête: de uitkomsten

Jaarlijkse houdt SVN een enquête onder sportverenigingen en gebruikers van onze vier sportparken. Hierin kunnen ze aangeven hoe ze over hun sportparkbeheerder SVN denken en aanbevelingen doen voor de toekomst. 

In grote lijnen heerst er tevredenheid over de wijze waarop SVN de vier sportparken in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek in 2019 heeft beheerd. 89 % van de respondenten is daarover tevreden of zelfs zeer tevreden. Die positieve lijn is ook te zien als het gaat om de toegankelijkheid van bestuur en management, de communicatie via website en social media, en de sportstimulerende werking van SVN. Op het gebied van innovatie scoort onze organisatie een ‘dikke 7’. Interessant is ook dat een kleine meerderheid het SVN-beheermodel waardevol genoeg acht om uit te rollen over de gehele Krimpenerwaard. De uitkomsten van de enquête bieden ook ‘een leermoment’. Zo vindt bijna de helft van de respondenten dat ze te weinig inzicht hebben in het functioneren van onze organisatie

Gepubliceerd in Actueel
zondag, 27 oktober 2019 12:42

Fairtrade-week in Krimpenerwaard

Van maandag 28 oktober tot en met maandag 3 november is het ‘Fairtradeweek’ in de Krimpenerwaard.

Doel van Fairtrade is dat boeren en producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke beloning krijgen voor hun producten. Bij Fairtrade wordt de tussenhandel zoveel mogelijk uitgeschakeld.

Tot en met maandag 3 november wordt er extra aandacht besteed aan eerlijke handel. Er zijn acties met Fairtrade-producten in de supermarkten en ook de Wereldwinkels besteden er aandacht aan. Je kunt de Fairtrade-foodproducten herkennen aan een keurmerk, waarvan de bekendste Max Havelaar is. De Fairtrade-week wordt tweemaal per jaar gehouden, in mei en eind oktober.

De gemeente Krimpenerwaard is sinds begin 2018 Fairtrade-gemeente. Dat is te zien op de toegangsborden als je de gemeente binnenrijdt en wordt vertaald in Fairtrade koffie en thee op gemeentelijke locaties. Om Fairtrade-gemeente te worden moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals eerlijk inkopen, voldoende bedrijven die Fairtrade-producten gebruiken en er moeten activiteiten georganiseerd worden om Fairtrade te promoten. Voor dat laatste is een speciale werkgroep opgericht, die onderdeel uitmaakt van Stichting WaardZaam. De werkgroep bestaat momenteel uit vijf personen uit diverse kernen van de gemeente. Men zoekt uitbreiding. Wie interesse heeft kan een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie voor meer informatie: www.fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 18 oktober 2019 13:54

JBV Nederlek blij met eigen honk

Jeu de Boules Vereniging Nederlek is maar wat gelukkig met haar nieuwste aanwinst: een tijdelijk clubgebouw op sportpark Tiendweg-West in Lekkerkerk. "Dit is wat we al een tijd zo graag wilden", zegt secretaris To Gernette. "Een eigen honk!"

Tot voor kort maakte JBV Nederlek gebruik van de kantine van de aanpalende voetbalvereniging Lekkerkerk. "Op zich fijn, maar veel leden misten toch het eigene van een ongedeeld clubhonk", verwoordt Gernette. "We hebben vervolgens contact gezocht met sportparkbeheerder SVN en het bestuur van vv Lekkerkerk. Bij allebei landde ons plan in goede aarde. SVN heeft ons daarna uitstekend geholpen om onze droom uit te laten komen. Ook gemeente Krimpenerwaard werkte mee. Onlangs kregen we de omgevingsvergunning en daarmee toestemming om de tijdelijke behuizing te plaatsen. De vergunning geldt voor vijf jaar. Daarna bekijken we hoe verder. Zoals bekend hebben we de ambitie om een overdekte jeu de boules faciliteit te realiseren. Het uitgewerkte plan ligt al een tijd op tafel. Het clubgebouw zou daar deel van kunnen uitmaken. Met een zogeheten boulodrome kunnen we nog aantrekkelijker worden én verder doorgroeien."

Voor wat betreft het clubgebouw dachten JBV Nederlek en SVN er in eerste instantie aan om de tijdelijke kleedkamers van voetbalvereniging Dilettant over te nemen en naar Lekkerkerk te verplaatsen. Dat plan bleek lastig haalbaar. "Via een bedrijf dat portocabins verhuurde kon uiteindelijk een goede deal worden gesloten", aldus Ton Gernette. We konden de oude portocabins inruilen tegen wat we nu hebben. na aflevering zijn we hard aan het werk gegaan om van de vier losse units een mooi geheel te maken. Dat is gelukt! We zijn er  erg blij mee. Voor onze leden geldt hetzelfde. Wij hebben nu een prima ruimte beschikbaar van 9 bij 6 meter, een bar met een bescheiden keuken én goed sanitair. Hiermee kunnen we vooruit. We merken het aan de boulers; ze blijven graag even 'hangen' na een sessie op de baan."

Gepubliceerd in Actueel

Het kan voorkomen dat een sportclub haar verplichtingen m.b.t. de jaarrekening niet nakomt. Dan kan een bank de SWS als borgsteller aanspreken. Daarom maakt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) elk jaar, per club een risicoanalyse. Men spreekt doorgaans met sportclubs af dat zij de jaarstukken binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar insturen.

De praktijk rond de jaarrekening

“De termijn van drie maanden is bewust zo gekozen. Vooral wanneer een club het financieel moeilijk heeft, is het belangrijk dat er voldoende grip is op de financiën. Daarnaast kosten maatregelen voor verbetering in de regel tijd, en vooral wanneer de club een beroep moet doen op de inzet van de leden. Als die pas halverwege het seizoen worden geïnformeerd, loop je als vereniging achter de feiten aan. Dan is het vaak moeilijk om het tij tijdig te keren.

Wettelijke eisen in statuten

Het bestuur van een vereniging moet ‘te allen tijde’ inzicht kunnen geven in de financiële positie van de club. Dit moet in de statuten zijn vastgelegd. Hier mag een club niet van afwijken. Het is namelijk wettelijk vereist.

Meer voorwaarden

En zo zijn er meer voorwaarden die meestal in de statuten zijn vastgelegd, 1-op-1 overgenomen uit de wet. Voor iedere vereniging of stichting zijn o.a. de volgende eisen van toepassing:

1 Het bestuur brengt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar verslag uit in een ALV. Hierin staat de gang van zaken over het gevoerde beleid. Uitstel is alleen mogelijk als de ALV hiermee heeft ingestemd;


2 De financiële verantwoording bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten, met een toelichting;

3 Soms is de verantwoording niet gecontroleerd door een RvC of een accountant. Dan moeten de kascommissie de stukken controleren. Deze moet uit minstens twee leden bestaan die geen bestuurslid zijn;


4 Ieder bestuurslid (en commissaris) moet de jaarcijfers ondertekenen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De vorm waarin een club de jaarstukken aanlevert, voldoet in de praktijk niet altijd aan de eisen. Hetzelfde geldt voor de ondertekening van de jaarstukken. Een overzicht van inkomsten en uitgaven lijkt vaak voldoende. Maar een handtekening van alleen de penningmeester is dat niet. De financiële verslaglegging is namelijk de verantwoordelijkheid van het hele bestuur.

Links

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 11 oktober 2019 14:31

WaardZaam-partners gaan de klas in!

Op de 'Dag van de Duurzaamheid' trok WaardZaam donderdag 10 oktober jl naar acht basisscholen om daar met haar partners gastlessen te verzorgen. Een initiatief van WaardZaam’s ‘kiogroep’ waarvan ook SVN deel uitmaakt.

'Bewustwording en verwondering'; dat zijn de twee doelen die tuin- landschapsontwerpster Marrion Hoogenboom centraal stelt in haar gastles aan groep 7 van basisschool Het Schateiland in Lekkerkerk, één van de acht scholen die graag mee wilden doen aan de 'WaardZaamse versie' van de Dag van de Duurzaamheid.

Marrion, eigenaar van Groenerwaard én enthousiast fan van WaardZaam, de club van Krimpenerwaardse bedrijven en organisaties die samen hebben afgesproken om hun energieverbruik flink te laten afnemen,  vertelt de leerlingen over de 'ecologische voetafdruk' en vraagt de leerlingen wat je kunt doen om je eigen handelen 'groener' en 'duurzamer' te maken. De klas komt met een bont palet aan  suggesties variërend van 'minder plastic produceren' en 'meer recyclen' tot en met 'meer fietsen, minder in de auto' en 'afval scheiden'. De reacties verrassen Hoogenboom niet. "Je merkt dat kinderen zich erg met dit onderwerp bezig houden", zegt ze. "Wat je vervolgens hoopt is dat ze het verhaal ook thuis vertellen en zo hun ouders ertoe brengen om duurzame aanpassingen te doen." Hierna laat ze de leerlingen zien hoe de natuur via het kringloopprincipe haar eigen rommel opruimt. Paddenstoelen spelen in dat proces een belangrijke rol. Marrion Hogenboom laat een aantal voorbeelden zien."

Haar gastlesuur vliegt voorbij, zoals dat ook gebeurt op zeven andere locaties waar WaardZaam ondernemers in contact brengt met de jeugd. Op de Ichthusschool in Bergambacht legt Maurice Hoffman van Hofman Elektro de kinderen uit hoe je elektrisch energieverbruik kunt verduurzamen. Corné van Roest (Verstoep Bouwkundigen) vertelt op de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk over het verduurzamen van gebouwen en Timo Stuij en Evert Hogendoorn representeren De Vries & Verburg bij het item 'het bouwen van duurzame gebouwen'. Op de Koningin Emmaschool in Schoonhoven komt Gijs Metz namens de lokale Wereldwinkel langs voor een gastles over duurzame (Fairtrade)geschenken, terwijl diezelfde ochtend Lia Steeman van De Oude Apotheek het item 'Duurzame Bedrijfshuisvesting' behandelt bij de Ichthusschool in Schoonhoven. MVO advies & projectbureau Mirella Sterrenburg legt leerlingen van De Rank in Schoonhoven uit hoe ze organisaties helpt om duurzamer te ondernemen en duurzaamheidsmakelaar Pauline van Norden vertelt op De Kranenpoort in Gouderak over de link tussen duurzaamheid, gezondheid en bewegen. WaardZaam mag terugkijken op een geslaagd initiatief dat niet alleen leerzaam was, maar ook leuk. En verrassend: want duidelijk is ook dat veel basisschoolleerlingen zeer bewust omgaan met het item 'duurzaamheid'. En daar kunnen de ouderen wat van leren... . 

Gepubliceerd in Actueel
woensdag, 09 oktober 2019 13:36

Sportparkcoördinator: Mooie en zinvolle taak

Henk Kooijman is sinds kort de nieuwe sportparkcoördinator van buitensportcomplex Tiendweg-West in Lekkerkerk. “Een even leuke als interessante vorm van vrijwilligerswerk”, zegt hij er over.

“Als sportparkcoördinator ben je de contactpersoon tussen de clubs/gebruikers én beheerder SVN. Dat houdt in dat je je op de hoogte stelt van de wensen en vragen van de sportparkgebruikers, zoals vv Lekkerkerk, Jeu de Boules Vereniging Nederlek, de basisscholen én de Buiten Schoolse Opvang. Dat kunnen zaken zijn die met onderhoud of gebruiksmogelijkheden te maken hebben of vragen die vanuit de gemeente komen. Ook ben je als sportparkcoördinator de persoon bij wie de gebruikers plannen en ideeën kunnen neerleggen. Heel divers dus. Dat is ook meteen één van de dingen die me aanspreken in deze functie. En nog mooier: je kunt zo echt iets voor de sport en de sporters betekenen.”

Zijn bezigheden ten behoeve van SVN en haar partners vergt enkele uren per maand. “Dat is dus prima te doen”, meent Henk Kooijman. “Je zou deze functie ook met twee mensen kunnen uitoefenen. Dan is de belasting nog minder. Ik kan het iedereen die op zoek is naar een even leuke als zinvolle vrijetijdsbesteding aanbevelen om zich aan te melden bij SVN. We zoeken nog een nieuwe coördinator voor sportpark Tiendweg in Krimpen aan de Lek en hebben ter ondersteuning van nieuwe kandidaten een fijn team beschikbaar met mensen die altijd bereid zijn om je te helpen. Belangstelling? Stuur gerust een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 26 september 2019 14:42

Rabo ClubSupport: WaardZaam doet mee!

Van 27 september - 9 oktober 2019 doet onze partner WaardZaam mee met Rabo ClubSupport om sportclubs in Krimpenerwaard te verduurzamen.

Goed voor het milieu én de clubkas! Vind jij dit ook belangrijk?! Stem dan op WaardZaam's initiatief via Rabo ClubSupport www.rabo-clubsupport.nl  #LekkerDuurzaam!
Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 26 september 2019 13:31

Reanimatiecursus: inschrijven vanaf nu!

Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Ook in jouw omgeving kan het gebeuren. Bijvoorbeeld op je sportvereniging of thuis of op straat. Alleen daarom al is het belangrijk dat je kunt reanimeren. Jouw kennis en vaardigheid kan een leven redden.

SVN organiseert ook dit najaar samen met First Opinion reanimatiecursussen. Belangstellenden kunnen voor één van de volgende data inschrijven: woensdag 27/11 op Sportpark Tiendweg Krimpen a/d Lek (clubgebouw Dilettant), donderdag 28/11 en op dinsdag 3/12, clubgebouw sportpark Weydehoeck, Lekkerkerk). De reanimatieavonden beginnen steeds om 19.00 uur. Deelname kost 27,50 euro per persoon. Aanmelden kan tot 20/11 via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We raden u aan om zo vroeg mogelijk te reserveren. Want: vol = vol.

Gepubliceerd in Actueel
StartVorige12VolgendeEinde
Pagina 1 van 2