Komende activiteiten

Geen evenementen
Waardzaam Fairtrade

Heeft jouw vereniging plannen om gebruik te maken van de mogelijkheden om jeugd tot en met 18 jaar weer te laten (buiten)sporten in clubverband tijdens de Corona-maatregelen?

In dat geval is het belangrijk te weten dat sportclubs zich daarmee van te voren dienen aan te melden via veiligsporten.nu. Hiermee geven ze aan dat ze aan de richtlijnen van onze gemeente kunnen voldoen. Als dat het geval is mogen ze vanaf morgen (29/4) weer sporten met kinderen en jongeren (onder begeleiding). Als het goed is hebben alle clubs via e-mail informatie ontvangen van Team Sportservice Krimpenerwaard met daarin een uitleg. Clubs die vanaf woensdag 29 april gaan sporten dienen de website van de gemeente Krimpenerwaard in de gaten te houden, omdat er donderdag 30/4 een mogelijk aanpassing komt van Veiligheidsregio Midden Holland. Infpormatie over wat wel en niet mag is te lezen op https://www.krimpenerwaard.nl/informatie-voor-verenigingen 

Gepubliceerd in Actueel
dinsdag, 14 april 2020 11:30

Tijdelijke richtlijnen voor reanimaties

In verband met de corona-maatregelen zijn ook de regels voor reanimatie tot nader order gewijzigd. Belangrijk om te weten voor wie een ander wil helpen in een situatie van acute nood vanwege bijvoorbeeld een hartinfarct.Klik de foto aan en u vindt alle informatie.

Gepubliceerd in Actueel

Het College van B&W van de gemeente Krimpenerwaard omarmt de aanleg van een permanent wielerparcours en de bouw van een overdekte jeu de boulesfaciliteit (een ‘boulodrome’), beide in Lekkerkerk. Een financiële bijdrage levert de lokale overheid niet. Wél wil men mede garant staan voor de leningen die de projecten met zich mee brengen. De gemeenteraad gaat op een later moment haar oordeel vellen over het collegevoorstel. Wanneer dat gaat gebeuren is vanwege de actuele corona-perikelen nog niet bekend.

SVN gaat samen met Wielerclub De Waardrenner en Jeu de Boules Vereniging Nederlek onderzoeken of het mogelijk is om via Stichting Waarborgfonds Sport de financiering rond te krijgen. Het Waarborgfonds staat garant voor bedragen tot en met 75.000 euro. Voor alle bedragen daarboven dient een gemeente garant te staan. “Wanneer de financiering rond is gaan we naar de omgevingstafel, waar we het gesprek aangaan met onder andere de gemeente en de Groenalliantie”, vertelt Johan Koutstaal, algemeen manager van SVN. “Zeker ook op het vlak van vergunningen zullen afspraken gemaakt moeten worden.. Dat kan allemaal als de gemeenteraad groen licht heeft gegeven. We hebben nog een weg te gaan, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd mogen we vaststellen dat er perspectief is en we een stapje dichter zijn bij het zo vurig gewenste wielerparcours en boulodrome.”

Namens jeu de boules-vereniging is bestuurder Nijs van Bennekum gematigd positief over de ontwikkelingen. “Als de gemeente garant wil staan voor een deel van de financiering, kan realisering van het boulodrome dichterbij brengen”, zegt hij. “Feit is echter wel dat er geld geleend zal moeten worden. Een garantstelling maakt dat wellicht iets gemakkelijker.”

Wim van Herk ziet soortgelijke mogelijkheden voor het permanente wielerparcours. “Het is fijn dat het College van B&W zich achter het plan heeft geschaard. Dat men geen financiële bijdrage wil leveren, was wél even een domper. SVN zal als beheerder van het sportpark met een voorstel komen, verwachten wij. Als de gemeenteraad daar positief over oordeelt kunnen we verder.”

Gepubliceerd in Actueel

Fairtrade Gemeente Krimpenerwaard toont solidariteit. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Niet alleen hier, maar over de hele wereld. Net zoals nieuwe virussen de wereld doorkruisen, zo ook de producten die in de supermarkten liggen en op ons bord terechtkomen. Lokale ondernemers hebben het zwaar. Het is mooi om te zien hoe initiatieven overal in het land ontstaan om elkaar te steunen. Het zijn onzekere tijden. Ook voor ondernemers en kleine boeren in het buitenland, die zorgen voor het eten op ons bord hebben het zwaar.

De werkgroep van Fairtrade Krimpenerwaard, waarin ook SVN vertegenwoordigd is, roept alle inwoners van de gemeente op om juist in deze moeilijke periode bewust boodschappen te doen. Nu iedereen gevraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven, is het belangrijk het daar gezellig te maken met een kopje koffie of een glaasje wijn, een stukje chocolade en een bosje bloemen op tafel. Die kun je ook bezorgen bij ouderen die niet de deur uit kunnen. En dan is in de winkel een fairtrade product de beste keuze om zo steun te geven aan de lokale ondernemers en aan ondernemers en producenten in het Zuiden, waarvoor het coronavirus een nog veel grotere bedreiging vormt dan voor ons in Nederland.

Bewust boodschappen doen betekent volgens de werkgroep ook, dat mensen alleen kopen wat ze direct nodig hebben. Voorraden zijn er genoeg, ook van fairtrade producten, maar alleen als we alles eerlijk verdelen.

Er is terecht de zorg dat wie nu al moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, het hardst getroffen zal worden door deze periode van sociale isolatie en economische vertraging. Dat geldt in Nederland, maar zeker ook waar de gezondheidszorg een stuk minder goed is georganiseerd. Als consument kunnen we eraan bijdragen om de gevolgen van coronavirus tenminste enigszins te verzachten. Koop fairtrade, juist nu!

Gepubliceerd in Actueel
dinsdag, 31 maart 2020 13:01

WON helpt helpen in Corona-tijd

Na de landelijke oproep om het sociaal contact onderling maar vooral ook met ouderen en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te vermijden om zo het coronavirus niet verder te verspreiden, liggen alle sociale contacten stil. In de Krimpenerwaard ontstaan nu vele en mooie initiatieven en men helpt elkaar waar nodig.  Echter, er blijven inwoners die juist in deze onzekere tijd extra aandacht nodig hebben of een helpende hand van een vrijwilliger goed kunnen gebruiken. Stichting WON bemiddelt hierin door alle initiatieven uit de kernen te verzamelen en vraag & aanbod bij elkaar te brengen.  

Alle initiatieven die inmiddels zijn opgezet, staan in een overzicht op onze website evenals alle andere informatie die handig is om te weten en leuke/handige tips die wij ontvangen. Neemt u een kijkje op deze pagina zodat u uw cliënten kunt informeren hierover of verwijs hen door als zij bijv. een (hulp)vraag hebben zodat wij hen in contact kunnen brengen met een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep:  

https://stichtingwon.nl/corona-actueel/

Individuele ondersteuningsvragen pakt WON zelf op via telefoon of mail. Iedereen kan contact opnemen wanneer er zorgen zijn over iemands sociale welbevinden, praktische vragen, hulp of ondersteuning of wat dan ook. De inloopspreekuren zijn helaas fysiek niet mogelijk maar zijn wel telefonisch mogelijk op dezelfde dagen en tijdstippen door de betreffende adviseur. Daarnaast is stichting WON elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar.

Gepubliceerd in Actueel
dinsdag, 24 maart 2020 15:35

Krimpenerwaard Festival gaat niet door

Het Krimpenerwaard Festival dat op zaterdag 16 mei zou plaatsvinden, gaat niet door.

Een en ander heeft alles te maken met de overheidsmaatregelen die de verspreiding van het Corona-virus moeten indammen. Zo zijn in Nederland in ieder geval tot 1 juni 2020 evenementen/activiteiten voor groepen mensen verboden. “Wij gaan de komende tijd kijken naar een nieuwe datum voor het festival,”zegt Eric Lankhaar van het de organiserende stichting Crossover Events. “Waarschijnlijk gaan we het evenement een jaar opschuiven naar mei 2021. We houden jullie op de hoogte!”

Gepubliceerd in Actueel

Q&A bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Veelgestelde vragen bij het nieuwsbericht over aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Blijf zoveel mogelijk thuis

Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven?

We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland  tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Het door iedereen zoveel mogelijk beperken van sociaal contact draagt hieraan bij.

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel?

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander. Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.

Is dit een lockdown?

Nee. Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is. Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt.

Tot wanneer geldt dit?

Alle maatregelen gelden tot en met 6 april.

Samenkomsten/evenementen

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?

Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.

Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni?

Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag activiteiten.

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Betekent dit dat ook de scholen tot 1 juni gesloten blijven?

Nee. Het sluiten van de scholen geldt tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om de scholen te sluiten.

Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren?

Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen.

Wat betekent een verbod op groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen.

Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen

Is alle groepsvorming verboden?

Niet binnen gezinnen/huishoudens en op plaatsen en locaties waar geen verbod op groepsvorming geldt. Maar altijd geldt: houd afstand tot elkaar van tenminste 1,5 meter.

Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?

Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten.

Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (>3) op straat. Mag dit?

Ja. Voor gezinnen/huishoudens geldt geen verbod. Wel geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd altijd 1,5 meter afstand.

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?

Ja. U kan worden beboet.

Hoeveel is de boete?

De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. U kan rekening houden met een boete die kan oplopen tot €400. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot €4000.

Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan een burgemeester besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.

Mijn wijk is niet aangewezen als verbod op groepsvorming. Mag ik dan wel met meer dan 3 personen op straat?

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook van werk als dit kan. Een frisse neus halen is prima of een praatje met de buren. Houd wel altijd 1,5 meter afstand.

Er kunnen openbare en niet openbare locaties worden gesloten. Wat betekent dit?

Een burgemeester kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij aan campings, recreatieparken, parken, natuurgebieden, stranden etcetera. Winkels vallen hier niet onder.

Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht?

Burgemeesters kunnen besluiten als hier reden toe is om specifieke locaties voor publiek te sluiten. Een reden tot sluiting kan zijn als er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Geldt dit ook voor markten?

Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de burgemeester alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Hoe gaan winkels er voor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen.

Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?

Burgemeesters kunnen handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen.

Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten?

Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten.

Wat betekent gezinsquarantaine?

Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis. Als een gezinslid verkoudheidsklachten heeft EN koorts, dan geldt dat het hele gezin binnen moeten blijven.

Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen?

Voor gezinnen met ouders die werken in cruciale beroepen en vitale sectoren geldt geen verplichte thuisquarantaine, al geldt hier natuurlijk ook dat gezinsleden met verkoudheidsklachten EN koorts thuis moeten blijven.  Zoals van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en klik hier voor een  lijst van cruciale beroepsgroepen.

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?

De duur is afhankelijk van meerdere factoren. Het RIVM komt zo snel mogelijk met een advies.

Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond uitlaten?

Als het niet lukt om hier iemand uit uw omgeving zonder klachten voor te vragen, dan kan dit. Wel altijd alleen en door het gezinslid die hier het meest toe in staat is.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuis blijven) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april.

Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni.

Gepubliceerd in Actueel

De toegang tot onze sportparken is in verband met het Coronavirus verboden.

Dat geldt dus ook voor sportpark Tiendweg West (de thuishaven van vv Lekkerkerk en JBV Nederlek) in Lekkerkerk. Fietsers die gebruik maakten van het sportpark als 'binnendoor-route' moeten omrijden via de Tiendweg-West. Bewoners van de Da Costastraat en de Berlagestraat die hun auto parkeren op het grote parkeerterrein van sportpark Tiendweg West moeten via de Tiendweg-West omlopen om hun auto te bereiken. De AED op sportpark Tiendweg West is bereikbaar via de Tiendweg-West ingang bij het kleine toegangshek bij de fietsenrekken.

Ook op het verder afgesloten sportpark Tiendweg in Krimpen aan de Lek (thuishaven Dilettant) is de AED bereikbaar. Gebruik hiervoor het kleine toegangshek bij de hoofdingang.

Gepubliceerd in Actueel
zaterdag, 21 maart 2020 12:30

Sportparken tot 6 april niet beschikbaar

De voorbije dagen werd door de jeugd soms behoorlijk intensief gebruik gemaakt van twee van de vier bij SVN in beheer zijnde sportparken. In verband met de Corona-problematiek is door de gemeente Krimpenerwaard (op basis van de RIVM-richtlijnen) besloten dat de accommodaties in ieder geval tot 6 april niet langer beschikbaar zijn voor recreatief/sportief gebruik.

Het gaat om de volgende sportparken: Tiendweg in Krimpen aan de Lek (thuishaven van vv Dilettant), sportpark Tiendweg-West in Lekkerkerk (vv Lekkerkerk en JBV Nederlek), sportpark Weydehoeck te Lekkerkerk en sportpark Tiendweg-Oost (PSV De Lekruiters) in Lekkerkerk.

Gepubliceerd in Actueel
maandag, 16 maart 2020 08:44

SVN bereikbaar voor advies en vragen

Om de problematiek rondom het Corona-virus in te dammen heeft de regering zoals bekend een aantal landelijk geldende maatregelen genomen die ook de sport en sportbeoefenaars aangaan. Zo gaan sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs tot en met 28 april op slot en zijn kantines gesloten voor publiek.

SVN heeft besloten haar wekelijkse inloop- en overlegsessies op maandagochtend in het clubgebouw op sportpark Weydehoeck tot nader order te cancelen. Mocht u vragen hebben of met ons willen overleggen/ advies inwinnen, dan kunt u ons bereiken op de bekende telefoonnummers of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gepubliceerd in Actueel
Pagina 2 van 4